คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน...  (7 ต.ค.62) (อ่าน 21)
[ทั่วไป] แนะนำเส้นทางอาชีพคณะวิทยาศาสตร์ 6 สาขาวิชา...  (30 ก.ย.62) (อ่าน 138)
[บุคลากร] แนะนำอาจารย์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์จำนวน 2 ท่าน...  (26 ส.ค.62) (อ่าน 225)
[ทั่วไป] กำหนดการพิธีถวายสักการะ พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม 2562...  (15 ส.ค.62) (อ่าน 112)
[ทั่วไป] แผนการรับนิสิต TCAS ปี 63 รับรวม 11 หลักสูตร...  (8 ส.ค.62) (อ่าน 467)
[ทั่วไป] จุลสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2562...  (1 ส.ค.62) (อ่าน 227)
[นิสิต] แบบฟอร์มแสกนลายนิ้วมือและตรวจสอบสถานะการแสกนนิ้วมือของนิสิต...  (2 ก.ค.62) (อ่าน 342)
[นิสิต] ผลการสอบประเมินความรู้ Digital Literacy...  (27 มิ.ย.62) (อ่าน 949)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0

0