คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0
 
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุสิทธิบัตร...  (19 ก.ค.64) (อ่าน 0)
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุสิทธิบัตร...  (19 ก.ค.64) (อ่าน 0)
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุสิทธิบัตร...  (7 ก.ค.64) (อ่าน 0)
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุสิทธิบัตร...  (7 ก.ค.64) (อ่าน 0)
ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการคัดเลือกนำเสนอนิทรรศการ ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564...  (2 ก.ค.64) (อ่าน 0)
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ...  (2 ก.ค.64) (อ่าน 0)
รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563...  (2 ก.ค.64) (อ่าน 0)
รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2563...  (2 ก.ค.64) (อ่าน 0)
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุสิทธิบัตร...  (2 ก.ค.64) (อ่าน 0)
ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564...  (2 ก.ค.64) (อ่าน 0)
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 VDO CLIP  
Clip ทั้งหมด...     
 
0 0

0