คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามฐานสมรรถนะ...  (2 เม.ย.64) (อ่าน 36)
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คนใหม่...  (1 เม.ย.64) (อ่าน 60)
โครงการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ปีการศึกษา2563...  (10 มี.ค.64) (อ่าน 37)
คณะวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมด้านกายภาพเตรียมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564...  (10 มี.ค.64) (อ่าน 38)
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...  (18 ม.ค.64) (อ่าน 213)
[ทั่วไป] กำหนดการทำบุญ กิจกรรม ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul)...  (28 ส.ค.63) (อ่าน 629)
[นิสิต] นิสิตตรวจสอบรายชื่อแสกนลายนิ้วมือขึ้นตึก SC1-SC2 หลังส่งแบบฟอร์ม...  (11 ส.ค.63) (อ่าน 659)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 VDO CLIP  
Clip ทั้งหมด...     
 
0

0