คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์...  (22 มี.ค.62) (อ่าน 70)
[บุคลากร] ขอเชิญบุคลากรร่วมตอบแบบสำรวจความสุขออนไลน์...  (15 มี.ค.62) (อ่าน 19)
[บุคลากร] แจ้งปฎิทินการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย...  (7 ก.พ.62) (อ่าน 59)
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562...  (7 ก.พ.62) (อ่าน 234)
[ทั่วไป] รับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ Premium Sci TSU (เด็กวิทย์รุ่นใหม่) รอบที่ 2 จำนวน 270 ที่นั...  (23 ม.ค.62) (อ่าน 841)
[ทั่วไป] ปฏิทินการรับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562...  (17 ต.ค.61) (อ่าน 2145)
[ทั่วไป] ขอความร่วมมือบุคลากรแสกนลายนิ้วมือเพื่อใช้กับเครื่องเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ SC1 และ SC2...  (3 ส.ค.61) (อ่าน 254)
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0