คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...  (18 ม.ค.64) (อ่าน 22)
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำบุคลากรใหม่จำนวน 1 ท่าน...  (15 ม.ค.64) (อ่าน 38)
[นิสิต] คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาทจากรองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...  (13 ม.ค.64) (อ่าน 580)
[ทั่วไป] คำอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าจากหน่วยงานต่างๆ มายังคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ...  (1 ธ.ค.63) (อ่าน 58)
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนผู้สนใจและนับถือพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ...  (8 ธ.ค.63) (อ่าน 178)
[ทั่วไป] แนวปฏิบัติการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ...  (5 พ.ย.63) (อ่าน 64)
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 490 ที่นั่ง...  (3 ก.ย.63) (อ่าน 1708)
[ทั่วไป] กำหนดการทำบุญ กิจกรรม ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul)...  (28 ส.ค.63) (อ่าน 440)
[นิสิต] นิสิตตรวจสอบรายชื่อแสกนลายนิ้วมือขึ้นตึก SC1-SC2 หลังส่งแบบฟอร์ม...  (11 ส.ค.63) (อ่าน 505)
[ทั่วไป] ทีม world of worm ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงการ TSU R2M Boot Camp 2021 ...  (9 ธ.ค.63) (อ่าน 6)
[ทั่วไป] ผลงาน เกมส์ขลานิเวศน์ เป็นสื่อการเรียนการสอน 1 ใน 10 ผลงาน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ CDI L...  (28 ธ.ค.63) (อ่าน 56)
[ทั่วไป] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 คน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาเคมีและสาขาชีววิทยา ...  (16 ธ.ค.63) (อ่าน 106)
[บุคลากร] ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค และ ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได...  (3 ธ.ค.63) (อ่าน 36)
[บุคลากร] ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสน...  (3 ธ.ค.63) (อ่าน 35)
[บุคลากร] คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำประธานสาขาวิชาและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน...  (17 พ.ย.63) (อ่าน 42)
[บัณฑิต] ขอแสดงความยินดีบัณฑิตทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25...  (12 พ.ย.63) (อ่าน 129)
[บุคลากร] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน ปฎิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ...  (2 พ.ย.63) (อ่าน 120)
[บุคลากร] ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ได้รับรางวัลครูในดวงใจในระดับมหาลัย...  (28 ก.ย.63) (อ่าน 154)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0 0

0