คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิต TCAS รอบที่ 1 ภายใต้โครงการ Young Smart Tsu 63 ตั้งแต่ 2-31 ธ.ค. 62...  (1 ธ.ค.62) (อ่าน 975)
[นิสิต] การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562...  (14 พ.ย.62) (อ่าน 358)
[ทั่วไป] จุลสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2562...  (31 ต.ค.62) (อ่าน 57)
[ทั่วไป] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์...  (21 ต.ค.62) (อ่าน 156)
[ทั่วไป] ขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน...  (7 ต.ค.62) (อ่าน 54)
[ทั่วไป] แนะนำเส้นทางอาชีพคณะวิทยาศาสตร์ 6 สาขาวิชา...  (30 ก.ย.62) (อ่าน 461)
[ทั่วไป] แผนการรับนิสิต TCAS ปี 63 รับรวม 11 หลักสูตร...  (8 ส.ค.62) (อ่าน 1277)
[ทั่วไป] จุลสารคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2562...  (1 ส.ค.62) (อ่าน 293)
[นิสิต] แบบฟอร์มแสกนลายนิ้วมือและตรวจสอบสถานะการแสกนนิ้วมือของนิสิต...  (2 ก.ค.62) (อ่าน 457)
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด     
 
0 0

0