🌻คณะวิทยาศาสตร์ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 💛ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค 💛ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ ✅ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากสเต็มเซลล์องุ่นที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา”
อ่าน : 514

: 10 เดือนที่แล้ว

🌻คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
💛ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
🧪สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
💛ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
🧪สาขาวิชาชีววิทยา
✅ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
“กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากสเต็มเซลล์องุ่นที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา”
◽️เลขที่อนุสิทธิบัตร 21447
◽️วันขอรับอนุสิทธิบัตร 11 กุมภาพันธ์ 2562
◽️ออกให้ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566
◽️หมดอายุ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
.
.
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#TSUEnterToWin
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002