เปิดรับบริจาคทุนการศึกษา
อ่าน : 81

: 2 ปีที่แล้ว

 โครงการดีดี เพื่อน้อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ "ทุนเพชรทานตะวันโดยที่ท่านสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อน้อง ที่มีผลการเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบความเดือนร้อนในสถานการณ์ต่าง  ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยท่านสามารถ Download แบบฟอร์มดังต่อไปนี้

 

🔷🔷แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคทุนการศึกษา.docx

🔶🔶แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคทุนการศึกษา.pdf

 

เพื่อแจ้งความจำนงการบริจาคทุนการศึกษา การบริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เลขที่บัญชี: 403-482887-2
 

จากนั้นส่งแบบจำนงและหลักฐานการโอนเงินมาที่

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  93120

หรือ 

Email มาที่: science@tsu.ac.th
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

097-924-6630

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514