เมื่อนักเคมีได้รับโจทย์จากชุมชน ในการนำองค์ความรู้ มาต่อยอดการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ จะเชื่อมโยงกันอย่างไร จะต่อยอดและพัฒนาอย่างไรได้บ้างกับ SciACL ตอน “เคมีxศรีนาคา”

: 4 เดือนที่แล้ว

 
เมื่อนักเคมีได้รับโจทย์จากชุมชน ในการนำองค์ความรู้
มาต่อยอดการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
ศาสตร์ของเคมีกับการย้อมผ้าของศรีนาคา
จะเชื่อมโยงกันอย่างไร จะต่อยอดและพัฒนาอย่างไรได้บ้าง
กับ SciACL ตอน “เคมีxศรีนาคา”
.
ถ่ายทอดเรื่องราวโดย
ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
พี่อาภร สีขาว
กลุ่มย้อมผ้าศรีนาคาโมเดล
.
โดย
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
SCI ACL (Science Art Culture and Local Wisdom Learning Center)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
.
#ภูมิปัญญาท้องถิ่น
#ศรีนาคาโมเดล
#ผ้ามัดย้อม
#SciACL
#SciNEXT
#Scitsu
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#คณะวิทยาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002