ทุนวิทยาทักษิณาเพื่อแผ่นดิน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัคร “ทุนวิทยาทักษิณาเพื่อแผ่นดิน” ✅สำหรับน้อง ๆ ผู้ที่เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 💵เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด 👉สนันสนุนตลอดหลักสูตร 4 ปี 40,000 บาท