รับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร BKK Internship Market

: 1 เดือนที่แล้ว

BKK Internship Market ระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร 

 

https://internship.bangkok.go.th/

 

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512