ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
เชิดชูเกียรติ
🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ช 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 💛อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล 🧪สาขาวิชาเคมี ✅ในโอกาสดำรงตำแหน่ง👩‍💼"#ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-02-04
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-03-04
เริ่ม 2024-02-03 09:00:00
สิ้นสุด 2024-02-03 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ นิสิตหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-01-19
เริ่ม 2024-01-18 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-18 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล หารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยพืชกัญชากับ ผู้ประกอบการผลิตกัญชาและสารสกัดจากกัญชา จากอเมริกา

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-01-16
เริ่ม 2024-01-16 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-16 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 🎉ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาเคมี ✅ได้รับการสนันสนุนจาก Sakura Science Program (SSP) ⛩เข้าศึกษาดูงานที่ ✈️Faculty of Environmental Engineering The University of Kitakyushu 🇯🇵ประเทศญี่ปุ่น

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-01-05
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2031-12-05
เริ่ม 2024-01-05 08:00:00
สิ้นสุด 2024-01-05 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-12-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-12-22
เริ่ม 2023-12-22 08:00:00
สิ้นสุด 2023-12-22 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้า"รางวัลชนะเลิศ" ในโครงการ " เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 11 "

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-28
เริ่ม 2023-08-28 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-28 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตหลักสูตรผลิตร่วม คว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventor Award 2023”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-24
เริ่ม 2023-08-17 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-19 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรผลิตร่วมคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-10
เริ่ม 2023-08-10 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-10 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นเวทีโชว์งานวิจัยบน Highlight Stage มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-07
เริ่ม 2023-08-07 09:00:00
สิ้นสุด 2023-08-07 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตรทิวัส แก้วเกือบ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้กิจกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านสังคมและวัฒนธรรม ในโครงการ “International Excursion Camp” เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-11
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-11
เริ่ม 2023-07-11 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-11 09:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกิจกรรม "STSP Innovation Awards 2022"

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-10
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-10
เริ่ม 2023-07-07 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-07 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
เผยโฉมหน้า 13 ครูดีในดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-04
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-04
เริ่ม 2023-07-04 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-04 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิต ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ คว้า 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2023

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-19
เริ่ม 2023-06-19 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-19 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-16
เริ่ม 2023-06-16 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-16 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

เชิดชูเกียรติ
นิสิตสาขาวิชาเคมี คว้า 6 รางวัล จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-15
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-05-31
เริ่ม 2023-05-25 19:58:00
สิ้นสุด 2023-05-26 19:59:00

เขียนโดย นุรียา บินต่วน

นักวิทยาศาสตร์
  2310