ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดค่าเทอม 7 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ ตลอดหลักสูตร 4 ปี

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-09-22
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-09-22
เริ่ม 2023-09-21 08:00:00
สิ้นสุด 2023-09-21 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมชมผลงานวิจัย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ TSU Innovation Fair 2023: 55 นวัตกรรมเด่นสู่การขับเคลื่อนสังคม ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-20
เริ่ม 2023-08-17 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-19 17:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงาน"สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566" ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-25
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-18
เริ่ม 2023-07-25 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-31 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจอง Zoom Meeting

การจองห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting สามารถจองผ่านระบบจองห้อง

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-06-29
เริ่ม 2023-07-03 16:36:00
สิ้นสุด 2024-06-07 16:36:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-07-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-07-03
เริ่ม 2023-07-03 08:00:00
สิ้นสุด 2023-07-03 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดส่งเอกสารรายงานปกป้อง ผศ./รศ. ประจำปี 2566

ช่วงระยะเวลาการจัดส่งเอกสารรายงานการปกป้อง ผศ./รศ.

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-12
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-08-31
เริ่ม 2023-06-12 09:01:00
สิ้นสุด 2023-08-31 12:04:00

เขียนโดย อรวรรณ หนูนุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2102

ข่าวประชาสัมพันธ์
นับถอยหลังโค้งสุดท้าย⚡️สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ⚠️สมัครกันเข้ามาได้แล้ววันนี้ ผ่านโครงการ Young Smart

📌สมัครได้แล้ววันนี้ผ่าน ลิ้งค์สำหรับสมัคร : https://sc.sci.tsu.ac.th/youngsmart/regist/?s=1

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-13
เริ่ม 2023-06-07 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-12 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.คณิดา สินใหม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-02
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-06-02
เริ่ม 2023-06-01 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-01 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมตัวให้พร้อม โอกาสมาแล้วของคุณมาแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิดรับนิสิตใหม่ รอบ 3 Admission เปิดรับถึง 8 สาขา วิชา 384 ที่นั่ง

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-04-27
เริ่ม 2023-04-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-27 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-04-27
เริ่ม 2023-04-27 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-27 11:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุน “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-21
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-21
เริ่ม 2023-04-21 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-21 08:39:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-03-28
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-01
เริ่ม 2023-03-23 08:00:00
สิ้นสุด 2023-03-23 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565“

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-03-21
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-21
เริ่ม 2023-03-21 10:00:00
สิ้นสุด 2023-03-23 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-03-21
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-03-21
เริ่ม 2023-03-21 08:00:00
สิ้นสุด 2023-03-21 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดช่องทาง Download เกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Logo ครบรอบ 50 ปี วิทยาศาสตร์ ทักษิณ

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-02-03
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-02-03
เริ่ม 2023-02-03 08:00:00
สิ้นสุด 2023-02-03 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002