คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม จิบน้ำชา Tea Talk โดยคณะนิติศาสตร์
อ่าน : 68

: 10 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรม จิบน้ำชา Tea Talk 

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยคณะนิติศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการประกอบการ ร่วมด้วย รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร ประธานสาขาวิชาชีววิทยา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.. 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566

.

#งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค2566

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002