คณะวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านซ้อมหนีไฟสร้างองค์ความรู้รับมือสถานการณ์ในอนาคต

: 2 สัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

(ซ้อมอพยพหนีไฟและฝึกปฏิบัติการดับเพลิง)

.

เพื่อฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในอาคาร

โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพัทลุง (ปภ.)

 

การซ้อมอพยพหนีไฟครั้งนี้จำลองสถานการณ์จริง บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ช่วงท้ายของการอบรมมีการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทั้งจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

นักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิต

และบุคลากรจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้ด้วย

 

#ซ้อมหนีไฟ

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002