🌻คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ 🤝จับมือ ร.ร.อนุบาลพัทลุง 👉พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์

: 2 สัปดาห์ที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ จับมือ ร..อนุบาลพัทลุง

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 

.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30-11.30 . 

ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1218 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

.

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และทีมผู้บริหาร

มีโอกาสต้อนรับคณะจากโรงเรียนอนุบาลพัทลุง นำโดย นายภักดี จํานงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง

และคณะบริหาร เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ

และวิจัยทางด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 

.

พร้อมกันนี้ยังได้พาคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพัทลุงเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆ

ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ห้อง Co-working space และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำองค์กรสู่การพัฒนาในอนาคต

.

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002