มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
พิธีมอบทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล ประจำปีการศึกษา 2563
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเข้ารับทุนการศึกษา “จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” และับทุนรองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล อาจารย์สาขาวิชาเคมี
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบตัวแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2563
ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ Science Training Program (STP2020) โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
เครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2563
โรงเรียนตะกั่วป่า เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โครงการอบรม ทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
กิจกรรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยยอด
ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส ให้ความรู้ภายใต้กิจกรรมกลั่นพลังความคิด สร้างชีวิตที่มั่นคงกับกลุ่มไทยออยล์
ค่ายวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา) โรงเรียนสตรีพัทลุง
ประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานิสิตกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ – สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2563
ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
โครงการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาครามสันติธรรม
รายการ live Talk พูดคุยแนะนำคณะและการรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564


หน้าที่ :