มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ทั่วไป] ขยายเวลารับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Sci Conference ประจำปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำบุคลากรใหม่จำนวน 1 ท่าน
[นิสิต] คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาทจากรองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
[ทั่วไป] คำอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าจากหน่วยงานต่างๆ มายังคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนผู้สนใจและนับถือพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
[นิสิต] การคัดเลือกนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] โครงการอบรม เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[ทั่วไป] แนวปฏิบัติการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ
[ทั่วไป] กำหนดการโครงการ อนุรักษ์ – สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2563
[นิสิต] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานิสิตกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วม หลาดทานตะวัน
[ทั่วไป] ผลการประกวด การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
[ทั่วไป] ผลการประกวด การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
[ทั่วไป] ผลการประกวด วาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
[ทั่วไป] ผลการประกวด การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2563
[ทั่วไป] ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2563
[ทั่วไป] เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สอบสัมภาษณ์)
[ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 490 ที่นั่ง


หน้าที่ :