คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
VDO CLIP กลับหน้าหลัก
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวยินดีต้อนรับนิสิตใหม่
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กล่าวยินดีต้อนรับนิสิตใหม่
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวยินดีต้อนรับนิสิตใหม่
  3 ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวยินดีต้อนรับนิสิตใหม่
  การตรวจโรคตายด่วน(EMS) และตัวแดงดวงขาว(WSS) ในกุ้งด้วยเทคนิค PCR
  แนะนำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  แนะนำคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  เกมอักษรไขว้
  เกมหาคำศัพท์
  เกมใบ้คำ
  เกมสร้างคำ
  เกมบันไดงู
  เกมตอบปัญหาออนไลน์
  เกมเครือข่าย
  เกมแข่งขันตอบปัญหา
  เกม 20 คำถาม
  COVID-19
  แนะนำสาขาวิชาฟิสิกส์

หน้าที่ :