คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
นิสิตปัจจุบัน
ปฏิทินการศึกษา
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ระบบร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
คู่มือกิจกรรมนิสิต
 
ระบบร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ กลับหน้าหลัก

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของนิสิต (ปรับปรุง 2564)  

แบบฟอร์มร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

แบบประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการเรื่องร้องเรียนของนิสิต (PDF)   

ขั้นตอนการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ


หมายเหตุ : รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551บาคาร่าออนไลน์