คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
     
 
นิสิตปัจจุบัน
ปฏิทินการศึกษา
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ระบบร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
คู่มือกิจกรรมนิสิต
 
นิสิตปัจจุบัน กลับหน้าหลัก
    ทุนการศึกษา  
ทุนเพชรทานตะวัน
ทุนจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ 61
ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยภาคใต้
ประชาสัมพันธ์ ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี 2561
ทุน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล
นิสิตทุนการศึกษากรณีจ้างงาน ปีการศึกษา 2560
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมการณ์ศึกษา ปีการศึกษา 2560
-->  page 1