ระบบจองห้อง

ระบบจองห้อง ให้บริการทดสอบ beta-test แล้วโปรดลงทะเบียนใหม่
ลงทะเบียน โปรดใช้ tsu-email สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ผู้ดูแลห้องสามารถเข้าสู่ระบบจัดการห้องได้ ที่นี้
สำหรับผู้ดูแล

ลงชื่อเข้าใช้