ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.64 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มารู้จัก ฟ้าทะลายโจร ของขมที่เราต้องมี สมุนไพรดีประจำบ้าน
 
     
#เรียบเรียงบทความโดย อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
#จัดทำโดยทีมสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ