ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ Feedback Report และ OFI
 
     

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ Feedback Report และ OFI ของคณะกรรมการการประเมินและการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Improvement Plan)  จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ