ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ