คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.64 ถึงวันที่ 7 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกจาบคา
 
     
บทความเรื่องนกน้อยใน ม.ทักษิณ (Diversity of Birds in Thaksin University)
ตอนที่ 3 นกจาบคา
ภาพและบทความโดย อ.ดร.อัคนี ผิวหอม สาขาวิชาชีววิทยา