คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.64 ถึงวันที่ 15 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Common Flameback)
 
     
บทความเรื่องนกน้อยใน ม.ทักษิณ (Diversity of Birds in Thaksin University) มาแล้วจ้า 
 
“ติ๊-ติ๊-ติ๊-ติ๊” เสียงร้องของนกหัวขวานสามนิ้วหลังทองมาทำรังในโพรงต้นไม้ บริเวณอาคาร SC2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อลูกนกเริ่มแข็งแรงก็ถึงเวลาบินออกจากรังสู่โลกกว้างเพื่อเรียนรู้กับการใช้ชีวิตกันต่อไป 
 
ภาพและบทความ: 
นายกฤษดา สุวรรณการณ์    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู       สาขาวิชาชีววิทยา
#ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2564
 
# จัดทำโดย: ทีมสื่อสารความรู้ทางวิทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ