คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ก.ค.64 ถึงวันที่ 22 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ เชื้อราดำมรณะ
 
     
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ เชื้อราดำมรณะระบาดหนักในประเทศอินเดียกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังพบโรคติดเชื้อราขาวและเชื้อราเหลือง... 
เชื้อราแต่ละชนิดคืออะไร??? เรามีคำตอบ...

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
#สื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์
#SciTSU
#SciConnect