คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวด้านการวิจัย
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.64 ถึงวันที่ 31 ก.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์