คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ทุนการศึกษา
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับบริจาคทุนการศึกษา
 
     

     โครงการดีดี เพื่อน้อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ "ทุนเพชรทานตะวันโดยที่ท่านสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อน้อง ที่มีผลการเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบความเดือนร้อนในสถานการณ์ต่าง  ซึ่งท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยท่านสามารถ Download แบบฟอร์มดังต่อไปนี้

 

เพื่อแจ้งความจำนงการบริจาคทุนการศึกษา การบริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เลขที่บัญชี: 403-487220-3
 

จากนั้นส่งแบบจำนงและหลักฐานการโอนเงินมาที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

222 .2 .บ้านพร้าว .ป่าพะยอม .พัทลุง 93210

หรือ 

Email มาที่: science@tsu.ac.th
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

097-924-6630