คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 9 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 19 มี.ค.64
 (อ่าน 58)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ทีม world of worm ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงการ TSU R2M Boot Camp 2021
 
     
 


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "ทีม world of worm" ผู้ผลิต เพรียงทรายปั่นเข้มข้น (Dr.หนอน)
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงการ TSU R2M Boot Camp 2021 และได้เป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย ไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค
 
โดยทีมงานประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ธัญญา พันฤทธิ์ดำ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 
นิสิต ชั้นปีที่ 1-2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ คือ
นางสาวอจิรวดี รัตนนุพงศ์
นางสาวอภิญญา เรืองเพ็ชร
นางสาวกมลวรรณ คงภักดี
นางสาวฟารีด้า จันทจิตต์