คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.64 ถึงวันที่ 15 เม.ย.64
 (อ่าน 105)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำบุคลากรใหม่จำนวน 1 ท่าน
 
     


นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม
ปฎิบัติงานตำแหน่ง นักวิชาการ (งานพัฒนานิสิต)
สังกัด สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง