คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.64 ถึงวันที่ 30 ม.ค.64
 (อ่าน 579)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ตำแหน่งนักวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
 
     

คุณสมบัติ

1.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์

2.       หากมีประสบการณ์ทำงานในการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และเน็ตเวิร์ก (Network) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

3.       สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.       สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารธุรการ งานการเงินและพัสดุได้เป็นอย่างดี

5.       สามารถทำงานประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

6.       สามารถทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

 

อัตราเงินเดือน          

คุณวุฒิปริญญาตรี     อัตราเงินเดือน 16,500 บาท
 

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564

    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 3 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 (กรณีส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203 

โทร. 074-609-600 ต่อ 2500 เอกสารที่เกี่ยวข้อง