คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
 (อ่าน 141)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] คำอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าจากหน่วยงานต่างๆ มายังคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
 
     
 
 
     

1.คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2020-12-28 

  

     

2.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2020-12-28


 

 

    
 
     

3.โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2021-01-04


 

 

     

4.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2021-01-08


 

 

     

5.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2021-01-15


 

 

     

6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2021-01-15


 

 

     

7.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2021-01-15


 

 

     

8.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2021-01-15