คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 มี.ค.64
 (อ่าน 169)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ผลงาน เกมส์ขลานิเวศน์ เป็นสื่อการเรียนการสอน 1 ใน 10 ผลงาน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ CDI LAB
 
     
 


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผลงาน 

"เกมส์ขลานิเวศน์"
สื่อการเรียนการสอน 1 ใน 10 ผลงาน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ CDI LAB 

“เกมขลานิเวศน์” ทำให้เรารู้จักนวัตกรของเมืองสงขลา และ Street Art 
ในเขตเมืองเก่าสงขลาไปกับการเล่นเกม สามารถสร้างประโยคท้าทาย 
(Challenge sentence) จากข้อมูล insight ของนวัตกร

สร้างสรรค์โดย : 
ครูยุ้ย - ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์
ครูเบนซ์ - ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์
ครูเปิ้ล - ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ