คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 มี.ค.64
 (อ่าน 124)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
 
     


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดค่ายบริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา : ค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ในสังกัด อบจ.พัทลุง นักเรียน ม.2 จำนวน 48 คน และ นักเรียน ม.5 จำนวน 25 คน และครูสังเกตการณ์ จำนวน 4 คน กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก มีหัวข้อการอบรมได้แก่ ฟิสิกส์ : การหาแรงลัพธ์และแรงเสียดทาน วิทยากร อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง กลุ่มที่ 2 มีหัวข้อการอบรมได้แก่ เคมี : การไทเทรต กรด-เบส โดยวิทยากร ผศ.วรากร วิศพันธ์ / อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ และอ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล


ดูแลการจัดกิจกรรมโดย : ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ ดำเนินการจัดค่ายโดย : น.ส.อัจฉรา ขุนลึก ภาพโดย : คทายุทธ์ คงมณี / Pr คณะวิทยาศาสตร์