คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 16 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 16 มี.ค.64
 (อ่าน 240)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 คน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาเคมีและสาขาชีววิทยา
 
     
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดง​ความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและนักเรียน​ผู้แทนศูนย์​ทุกคน

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาเคมี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 2 คน
ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง
1. นายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์
2. นายนพรุจ นุชิต
โดยมีอาจารย์ผู้แทนศูนย์เป็นผู้ควบคุมทีม คือ
1. ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
2. อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
3. อ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
ในการเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563


ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาชีววิทยา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 2 คน
ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
1. นายพีรพล มะโนภักดิ์ รางวัลเหรียญ​เงิน
2. นายชารีฟ ศรีศรยุทธ​ รางวัลเหรียญ​ทองแดง
โดยมีอาจารย์ผู้แทนศูนย์เป็นผู้ควบคุมทีม คือ
1. อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม
2. อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
ในการเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563