คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 3 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 3 มี.ค.64
 (อ่าน 64)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค และ ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564
 
     

                 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค และ ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “อุปกรณ์ช่วยคัดเลือกสายพันธุ์ขมิ้นเกรดยา” (Hand-held deriver Spectrophotometer for Selection Medicinal Turmeric Strains)