คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 3 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 3 ก.พ.64
 (อ่าน 61)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทุนกิจกรรม
 
     

                ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน "ปลาสวยงามในธรรมชาติ" สู่การผลิตเชิงพาณิชย์  ในโครงการ การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วง(Kryptopterus vitreolus) ในโรงเพาะฟักและการพัฒนาเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)