คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.63 ถึงวันที่ 23 ก.พ.64
 (อ่าน 176)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย โครงการ วมว. ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาชีววิทยา)