คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 พ.ย.63 ถึงวันที่ 5 มี.ค.64
 (อ่าน 98)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] แนวปฏิบัติการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ