คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.63 ถึงวันที่ 4 ก.พ.64
 (อ่าน 263)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาชีววิทยา)