คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.63 ถึงวันที่ 2 ก.พ.64
 (อ่าน 177)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน ปฎิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 
     
 
   
       คณะวิทยาศาสตร์ขอแนะนำประธานสาขาวิชาและขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร แซ่วัน ปฎิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเเต่วันที่ 2 พ.ย. 63 - 2 พ.ย. 65

สามารถอ่านรายละเอียดคำสั่งได้ที่
คลิกเพื่ออ่าน