คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 28 ก.ย.63 ถึงวันที่ 28 ม.ค.64
 (อ่าน 198)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง ได้รับรางวัลครูในดวงใจในระดับมหาลัย
 
     
 


วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ได้รับรางวัล
"อาจารย์ดีเด่นในดวงใจ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563"
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563