คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.63 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.63
 (อ่าน 251)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2562
 
     
                   
                           คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2562
คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด