คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ก.ย.63 ถึงวันที่ 3 มิ.ย.64
 (อ่าน 1993)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 490 ที่นั่ง
 
     
 *กรณีส่งไปรษณีย์+Portfolio ทำเอง ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
ที่อยู่ส่งหลักฐาน *คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

    


สมัครและทำ PortfolioOnline ได้ที่


ตรวจสอบสถานะการทำ PortfolioOnline ได้ที่


ค้นหาและอัพหลักฐานการสมัคร ได้ที่สล็อตออนไลน์