คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ส.ค.63 ถึงวันที่ 2 มิ.ย.64
 (อ่าน 564)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] กำหนดการทำบุญ กิจกรรม ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul)
 
     
 

                คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัดโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : การสร้างสุขภาวะในองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม ธรรมะสวัสดี - วันนี้ทำบุญ (Happy Soul) ประจำทุกเดือน จำนวน 10 ครั้ง
1. วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 (จัดขึ้นแล้ว)
2. วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563  (จัดขึ้นแล้ว)
3. วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563  (จัดขึ้นแล้ว)
4. วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563  (จัดขึ้นแล้ว)
5. วันอังคารที่ 4  มกราคม 2564  (จัดขึ้นแล้ว)
6. วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
7. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2564
8. วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
9. วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2564  (ตรงวันฉัตรมงคล)
10. วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
                  คณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ตามกำหนดเวลาข้างต้น เวลา 07.00 – 08.00 น.  (โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป) ณ ลานกิจกรรมชั้น 1  อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
ฟรีเครดิต