คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.63 ถึงวันที่ 11 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] นิสิตตรวจสอบรายชื่อแสกนลายนิ้วมือขึ้นตึก SC1-SC2 หลังส่งแบบฟอร์ม
 
     
 
 
     

 แบบฟออร์มแสกนลายนิ้วมือและตรวจสอบสถานะการแสกนนิ้วมือของนิสิต ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก ปีการศึกษา 2563

 11-08-2563 

 
สถานะการส่งหลักฐานแสกนนิ้ว
 ช่วงเวลาสำหรับบริการการแสกนนิ้ว 14.00-15.00 น. ในวันทำการ (เริ่มเปิดให้แสกน 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

ช่องทางติดต่อสำหรับขอรับแสกนลายนิ้วมือ 
สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง
1. คุณวทัญญู ชูประจิตต์ โทร. 2002 
2. คุณ
คทายุทธ์ คงมณี โทร. 2121 
(อยู่ที่ตึก SC1 ชั้น 1 ห้องถ่ายเอกสาร)

สำหรับนิสิต ป.ตรี-โท-เอก ที่ต้องการเข้าใช้ห้องปฎิบัติการนอกเวลา นิสิตสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่