คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ก.ย.62 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] แนะนำเส้นทางอาชีพคณะวิทยาศาสตร์ 7 สาขาวิชา
 
     
 
 
     

1.เส้นทางอาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


 

 

 2.เส้นทางอาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

 

3.เส้นทางอาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


 

   

 

4.เส้นทางอาชีพสาขาวิชาชีววิทยา

 

  


5.เส้นทางอาชีพสาขาวิชาเคมี