ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.62 ถึงวันที่ 2 ก.ย.62
 (อ่าน 2098)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] โครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
 
     
 
 
     

 โครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 และ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

2019-08-07


                    คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญน้องๆ ชั้น มัธยมปลาย เข้าร่วมโครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 และ โครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  น้องๆจะได้เปิดโลกทัศน์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งน้องๆ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักคอมพิวเตอร์ เช่น Computer Graphic (เสกภาพให้สวยด้วย PS, ออกแบบ Portfolio เก๋ๆ ด้วย AI) วิทยาการคำนวณ (Flowchart + C + Scratch + Python) Web Programming (Insight My World) เป็นต้น 


ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ

 รายละเอียดโครงการ

 กำหนดการ 


แผนที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง