พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU ชมรมกีฬา E-Sport จังหวัดพัทลุง และ ชมรมกีฬา E-Sport จังหวัดกระบี่
อ่าน : 76

: 1 ปีที่แล้ว

 วันที่ตุลาคม
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับ
ชมรมกีฬา Esport จ.พัทลุง
ชมรมกีฬา Esport จ.กระบี่
ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1218 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นำโดย
 ดร.นาที รัชกิจประการ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฯ (นายอนุทิน ชาญวีรกุล)
รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายณฐวัจน์ ชวาลาภรณ์
รองประธานชมรมกีฬา Esport จ.พัทลุง
นายธีระพงษ์ เวศนานนท์
ประธานชมรมกีฬา Esport จ.กระบี่
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และ/หรือบริการวิชาการ เรื่อง โครงการศึกษาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Sport
เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษาทางด้านวิชาการ การบริหารการจัดการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอีสปอร์ต โดยนำเกมส์เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนการจัดให้มีอะคาเดมี่ชมรม ให้ความรู้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาในการออกแบบสื่อเกมส์และเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดความรู้ทั้งด้านวิชาการและการบริหารธุรกิจ
เขียนโดย นันท์นิชา คงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109