ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง

: 3 สัปดาห์ที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ สำหรับน้องๆ โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 - ม.3 จำนวน 82 คน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
💚ม.1
🌿 ชีววิทยา : เนื้อเยื่อพืช วิทยากร ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
❤️ ม.2
⚗️เคมี : การกลั่น วิทยากร ผศ.ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์
💜ม.3
🔌ฟิสิกส์ : วงจรไฟฟ้า วิทยากร ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
--------------------------------------------
เขียนโดย นันท์นิชา คงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109