คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

: 2 เดือนที่แล้ว