SciACL EP1 มโนราห์ x วิทยาศาสตร์
อ่าน : 182

: 1 ปีที่แล้ว

เมื่อเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่าง”มโนราห์” ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์ กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 ในฐานะผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมการรำมโนราห์และถ่ายทอดศาสตร์ “โนรา”สู่เยาวชนรุ่นหลัง ถูกถ่ายทอด โดย อ.ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น SCI ACL (Science Art Culture and Local Wisdom Learning Center) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

    dewagacorเขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512