กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำปี 2557
ระยะเวลาวันที่ : 18 ต.ค. 57

                    วันที่ 18 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00  น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยาลัยทักษิณ  ได้กำหนดศึกษาดูงานรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  บริษัทปั้นเงินอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด   บริษัทไทยนาโนเซลล์ จำกัด  บริษัทมนัทพงค์ จำกัด   โดยมีนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบจำนวน 25 คน

อาจารย์อาจารี นาโค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มอบของที่ระลึก ให้กับ บริษัทไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-693995 E-mail : infosci@tsu.ac.th
Copyright 2011 sci.tsu.ac.th All rigth reserved.Powered by Cityvariety Corporation
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20/04/2555